บริษัทโคขุน เรสโตรองต์ จำกัด

111/253-255 หมู่บ้านภัทรโมทาวน์ หมู่ 9

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์   02-964-9889

อีเมลล์       kokhun_restaurant@hotmail.com

ส่งข้อความถึงเรา :