join

ผู้จัดการสาขา

จำนวน หลายอัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ดูแลงานและความเรียบร้อยภายในสาขาที่รับผิดชอบ
-ควบคุมและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
-บริหารสต๊อกวัตถุภายในสาขา
สถานที่ปฎิบัติงาน
-เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ,เซ็นทรัลรามอินทรา ,เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลบางนา , เซ็นทรัลพระราม 9, แฟชั่นไอส์แสนด์ และซีคอนสแควร์
คุณสมบัติ
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
2. ประสบการณ์ในการบริหารงานร้านอาหารหรือธุรกิจบริการ 3 ปีขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำ มีใจรักในงานบริการ
4. มีทักษะในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
รายได้ 16,000 – 20,000 บาท
สวัสดิการ
-ประกันสังคม ,เครื่องแบบ ,เบี้ยขยัน ,ค่าอาหาร ,ค่าล่วงเวลา ,ค่าทิป ,โบนัส ,ปรับค่าจ้างประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี ,วันลาตามกฏหมายแรงงาน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือสมัครเพื่อร่วมงานกับเราได้ ทั้งทางไปรษณีย์, อีเมลล์ หรือสมัครด้วยตนเองที่สาขาต่างๆของบริษัท หรือที่ บริษัท โคขุน เรสโตรองต์ จำกัด
111/253-255 หมู่บ้านภัทรโมทาวน์ หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-964-9889
E - mail: t.tipzie@gmail.com

แบบฟอร์มการสมัครงาน