แบบสายพาน (สาขา Fashion Island) แบบร้านเต็มรูปแบบ (สาขาราชพฤกษ์, เกษตร-นวมินตร์)